REFORMA TORRE CAN AMAT A CABRILS

Les actuacions se centren en l’edifici principal situat dins la finca Can Amat a Cabrils, format per una planta baixa i dues plantes superiors d’habitatge i soterrani d’instal·lacions.

 

 

 

 

Obtenir un òptim resultat amb una inversió adequada.

 

En el cas de la nova proposta de distribució, amb el mateix projecte, es pot ajustar la inversió depenent dels models de sanitaris, acabats i equipaments. En la proposta, s’ha considerat un nivell alt d’acabat i equipaments.
En el cas de les patologies, a partir de les diferents visites a l’immoble, hem realitzat un estudi visual analitzant les més evidents. Proposem les diferents solucions optimitzant el seu cost al màxim, però tenint en compte que no s’han pogut realitzar proves i controls amb cates i anàlisis profundes que puguin evidenciar vicis ocults de l’edificació. De totes maneres, aparentment no es preveuen.
En algun punt procedirem a exposar més d’una opció d’intervenció, totes elles coherents, encara que més o menys urgents, atenent fins i tot a la possibilitat de plantejar-les per fases, segons la previsió d’inversió que determini la propietat.

 

ESTUDI DE REFORMA PLANTA SOTA COBERTA PER DIFERENTS SUITES

 

L’opció que se’ns planteja d’inici és de quatre dormitoris amb els seus banys respectius. Hem realitzat un estudi amb quatre dormitoris i un altre amb tres.

Considerant el programa de l’habitatge existent, amb els condicionants d’instal·lacions i estructura de tancaments, la nostra opinió és que l’opció de 3 suites optimitza els espais de circulació, el sistema d’instal·lacions i els recursos estructurals i geomètrics existents.