Política de privacidad

Política de privacidad

En compliment del que disposa el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal ESPAR SALA SL comunica que:

I. D’acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD 2016/679, de 27 d’abril 2016), s’entén per dades de caràcter personal “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”. Les dades personals facilitades per Vostè a través del lloc web www.esparsalashop.com, titularitat ESPAR SALA SL quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat d’aquest, sent tractats amb la màxima confidencialitat i utilitzats exclusivament per atendre les qüestions plantejades. La finalitat d’aquests fitxers és la gestió dels usuaris del lloc web www.esparsalashop.com, així com la gestió dels serveis oferts a través d’aquest lloc.

II. Així mateix, l’informem i mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat vostè permet de forma expressa i inequívoca que les seves dades personals siguin comunicades a ESPAR SALA SL, entenent-se com a tals les que es recullin de manera actualitzada en el llistat de societats del grup, a l’efecte de facilitar un control i una gestió global dels usuaris del lloc web i les consultes formulades per aquests, així com per a l’enviament d’informació als mateixos dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector d’activitat de cadascuna d’elles, a través de diferents mitjans.

III. Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, Vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ESPAR SALA SL, per als fins assenyalats.

IV. Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, caldrà que Vostè marqui, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, ESPAR SALA SL, no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta. La sol·licitud de serveis a través de formularis de consulta on-line, podrà ser dirigida o cedida a les empreses del grup o que col·laborin habitualment amb ESPAR SALA SL, que ofereixin el servei requerit o que millor puguin atendre la seva petició a raó de la seva especialització.

V. En resposta a la preocupació ESPAR SALA SL, per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través de www.esparsalashop.com

VI. ESPAR SALA SL, utilitza cookies al seu Lloc Web, únicament als efectes d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web, sense que ESPAR SALA SL, guardi en els seus propis sistemes d’informació, dades, informacions o perfils personalitzats de navegació pel seu lloc Web.

VII. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, vostè pot dirigir-se per escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades” a la següent adreça; AV. PAÏSOS CATALANS, 16 BAIXOS 25280 SOLSONA (LLEIDA). En el moment en que vostè aporti les seves dades de caràcter personal podrà manifestar el seu desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de ESPAR SALA SL, desmarcant la casella disposada a aquest efecte. En cas de no desmarcar la casella, i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques, en el futur, per part de ESPAR SALA SL, podrà manifestar tal desig a través d’un correu electrònic a esparsala@esparsala.com