Serveis

La forma tan global que tenim de treballar els nostres projectes, és la clau imprescindible per aconseguir un espai acollidor, diferenciat i totalment personalitzat fins al més mínim detall.

Dirigim projectes en la seva totalitat o treballem conjuntament amb altres agents implicats en el procés i contractats directament pel client final. Això vol dir que si el client té resolta alguna de les fases amb algun altre professional, nosaltres col·laborem amb el mateix i dirigim el procés per poder garantir el resultat desitjat.

A través de la nostra botiga, realitzem la prescripció, subministre i muntatge de tot l’equipament necessari per al teu projecte. Treballem amb les firmes més punteres en el món del disseny, adaptant-nos a diferents pressupostos, i seguint sempre la idea de projecte inicial per a crear un resultat diferenciador.

-Primer estudi

-Projecte Bàsic

-Projecte Executiu

-Tràmits de visats

-Permisos d’obres

-Tràmits d’ajuts

valoracions dictamens

-Previsió inicial d’inversió econòmica en la entrega del primer estudi per a valorar la viabilitat del projecte.

-En la fase del projecte bàsic, i a partir d’un estat d’amidaments, coordinació i control de pressupostos dels diferents industrials.

-En la fase d’obra, control i seguiment dels diferents processos de tots els industrials que intervenen a l’obra, per tal de garantir el pressupost inicial acordat.

Coordinació i supervisió del procés d’execució del projecte, així com de tots els industrials que hi intervenen, a través d’un sol interlocutor. D’aquesta forma, es garanteix la obtenció del resultat desitjat, en el termini d’entrega i pressupost inicial acordat.

Servei d’estilisme final per la llar o pel local comercial, imprescindible per aconseguir crear un espai acollidor, diferenciat i totalment personalitzat fins al mes mínim detall.