Museu del medi ambient i clima de Lleida

2009. Concurs. Lema: “Fulla” La idea arquitectònica d’edifici i implantació per al museu del mediambient i clima, al turó de Gardeny a Lleida, pretén respondre a l’objectiu d’esdevenir un objecte singular que il·lustri degudament el misteriós fenomen de la vida, el clima i la natura. L’element reposa i flota en el terreny de manera espontània, natural, sense impactes. Com una fulla que rep els aports natural bàsics de la natura, es desplega tranquil·la, generant, juntament amb els elements contenidors que els configuren, uns volums que en adequar-se a la topografia natural de terreny, deixant-lo evident en tot moment, imposen qualitats especials que provoquen una continuada integració entre l’interior i l’exterior.

 

La coberta és totalment enjardinada i recull amb uns elements configurats com a plecs de la “fulla” uns punts de ventilació natural. Tres elements més prominents resolen la ventilació natural dels espais d’exposicions permanents i temporals. El concepte de “fulla” s’estén a les seves propietats d’oxigenació natural, dependència directa de la natura i també permeabilitat a les noves tecnologies científiques, així com activitats i recerques acadèmiques i socials referents al medi ambient i la natura.