Urbanització plaça "Camp del Serra"

Any 2007. Concurs projecte d’urbanització Camp del Serra de Solsona. Finalista.