Façana Hotel-Restaurante Roma a Cubells

L’objecte del projecte és l’acondicionament de totes les façanes i cobertes del edifici destinat a Hotel-restaurant per a la millora de l’eficiència energètica i de confort, atenent als criteris tècnics i estètics oportuns per a un resultat òptim, d’acord amb la legalitat vigent aplicable al respecte.

 

 

Es tracta d’un edifici construït l’any 1945, segons les dades cadastrals.

 

La composició dels murs de tancament en quan a façana, donada la seva antiguitat, no tenen aïllament i una bona part de la fusteria exterior tampoc assoleix els mínims per a un correcte comportament d’aïllament tèrmic, en front a sorolls exteriors, estanqueïtat i ventilació.
Les teulades han anat sent objecte de obres de manteniment però la seva composició no ofereix la deguda resposta a un correcte aïllament tèrmic, acústic i d’impermeabilització.

 

 

 

Per tant els objectius del projecte i per tant les actuacions que determina, resol i especifica son:

 

1- Construcció de façana ventilada amb aïllament en els tres fronts a vial. També suposa una millor impermeabilitat del tancament per tal d’ obtenir una millora d’ eficiència energètica, en front als sorolls exteriors, i impermeabilitat.

 

2- Substitució de fusteria exterior per fusteria d’ alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre sistema climalit amb els gruixos adients d’ acord amb la zona climàtica que ens correspon.

 

3- Millora per aïllament i estanqueïtat de les cobertes.

 

 

 

SOLUCIÓ ADOPTADA:

 

Construcció de façana ventilada amb aïllament en els tres fronts a vial. També suposa una millor impermeabilitat del tancament per tal d’obtenir una millora d’eficiència energètica, en front als sorolls exteriors, estanqueïtat, absència total de condensacions.