Mobiliari Corporatiu Silvia Giralt

Disseny de producte

Igualada, 2012. Beauty Coaching by Sílvia Giralt. Es dissenya tot el mobiliari corporatiu del nou espai Silvia Giralt. El concepte de naturalesa es desenvolupa en tot el projecte com a entorn vital i medi de transmissió d’estímuls per comprendre i posseir la bellesa. El disseny del mobiliari dóna resposta: un tauler que insinua un full, els expositors verticals simulen les escletxes del bosc d’on apareix el producte, com si de la pròpia naturalesa sortissin … Tubs verticals que simulen els troncs dels arbres, un arbre que ens dóna com a fruit el producte… Un espai on la bellesa surt de la pròpia naturalesa.