Habitatge unifamiliar a Cubells

Any 2009 – Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en la localitat de Cubells.