Rehabilitació Torre Codina

Any 2007-2013. Rehabilitació de la “Torre Codina” a Tàrrega, destinada a casa rural.