Reforma integral entrada en habitatge

El nostre repte es crear un espai funcional, atemporal i amb entitat pròpia, que cada dia doni la benvinguda als seus habitants despertant-los benestar i goig de viure a casa seva.

 

Connexió visual de l’espai interior amb l’exterior (i viceversa) mitjançant el disseny d’una bancada de fusta.

 

Disseny del panellat de paret de fusta, on s’integra la porta que dóna al garatge.

 

Treball dels sostres amb talls de llum per a trencar la horitzontalitat de l’espai i reduir així visualment la sensació de passadís.