KALOS, diagnòstic estètic i tractament a través de la llum

La llum, essència del projecte.

Barcelona, 2011. Un espai blanc, net, pur. El concepte de llum es desenvolupa en tot el projecte, atenent l’idea bàsica del mateix, que exigeix que tots els objectes i espais tinguin llum pròpia. En aquest sentit, es resolen totes les solucions constructives i de disseny. Un clar exemple del nostre servei integral d’imatge corporativa: arquitectura i interiorisme, disseny de marca (logotip), disseny de producte (mobiliari exclusiu per la marca, disseny tèxtil (tovalloles, mantes, uniformes…), disseny de la papereria (targes comercials, invitacions, pamflets), comunicació (publicitat i màrqueting). La clau de l’èxit és que tot respongui un sol projecte. Una direcció facultativa que dirigeix cadascuna de les fases del projecte.