POUM ARTESA DE SEGRE

URBANISME

POUM

Any 2009. Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre (Lleida).