POUM Organyà

URBANISME

POUM

Any 2007. Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Organyà (Lleida).