Habitatge unifamiliar aïllat

Any 2002. Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat a la urbanització del Pi de Sant Just, Olius.