Centre de bellesa IO a Madrid

En aquest projecte es van treballar diferents aspectes: es va renovar la façana exterior amb un gran deployé; es va desenvolupar la nova imatge corporativa del centre i finalment es va reformar tot l’interior: dotan l’espai de vida, treballant tant la llum natural com l’artificial i tenint cura amb l’elecció dels materials i el mobiliari per personalitzar cada espai i ambient dotant-los de calidesa i comoditat.