Reforma integral d’habitatge a Solsona

Solsona, 2017. Projecte de reforma integral d’un habitatge dins d’un edifici plurifamiliar. Ens trobàvem davant d’una tipologia d’habitatge amb una estructura de murs, i una compartimentació molt marcada. Amb la reforma integral, s’aconsegueixen uns espais diàfans i agradables, on flueixen les circulacions i connexions d’usos. Màxima funcionalitat sota un programa de vida prefixat pel nostre client. S’intervé en l’estructura de l’edifici, i s’opta per a la instal·lació d’un ascensor a la zona d’accés.