POUM Lladurs

URBANISME

POUM

Any 2011. Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs (Lleida).