Interiorisme integral en habitatge

Any 2009. Projecte d’interiorisme integral d’un habitatge a Barcelona.