Imatge Corporativa Gestoria Mas

Redisseny del logotip i la imatge corporativa per Gestoria Mas, on es manté la gamma de colors corporatius. El briefing del projecte requeria poder incorporar els diferents serveis i dades de l’empresa integrats en la imatge gràfica (logotip).

Comparativa del logotip anterior al projecte i de la nova imatge corporativa.

Integració dels serveis i dades de l’empresa en la marca.

Disseny de la imatge gràfica per a la carpeta, cartilla i carta.

Disseny de carta, sobre i targeta.

Disseny de factura, rebut i sobre.

Disseny de sobres.

Disseny de targetes de presentació.