Edifici d'habitatges “Camp del Serra”

Any 2009. Projecte edifici d’habitatges “Camp del Serra”, Solsona.